Snow BAND

1

Георги „Геш“ Михайлов

"До скоро сноубордът беше много важен за мен, но сега, лека-полека не мога да си представя живота си без него."

април 10, 2012 Snow BAND
Back to Top Copyright © 2012. The BAND Created by 4+. Coded by Jd.